باشه ,مبارک ,مبارک باشه ,شبانم مبارک


+مبارک باشه جداییمون

-مبارک باشه عشقتون❤

+مبارک باشه دعواهامون

-مبارک باشه خنده هاتون

+مبارک باشه گریه های شبانم

-مبارک باشه بوسه های شبانت

+مبارک باشه سرمای تنم

-مبارک باشه گرمای تنش

+مبارک باشه تنهایی قدم زدنام

-مبارک باشه قدم هات با عشقت

+مبارک باشه مرگم در جوانی⚰

-مبارک باشه عروسیت در جوانی

+مبارک باشه نابودیه احساساتم

-مبارک باشه ابراز احساساتش

+مبارک باشه کابوس هایه شبانم

_مبارک باشه خوابه آرامت در آغوشش

+مبارک باشه دستم که ول شد✋

-مبارک باشه دستی که سفت شد✊

+مبارک باشه اتمام زندگیم

-مبارک باشه قدمه نو رسیده

+مبارک باشه عشقم❤

-مبارک باشه عشقش

منبع اصلی مطلب : دل تنها
برچسب ها : باشه ,مبارک ,مبارک باشه ,شبانم مبارک
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : مبارک باشه عزیزم